Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2020

16:08
9431 8f26 500
Reposted fromhrafn hrafn viaboli boli
16:08
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viaboli boli
16:08
i myślą przywieram do twego imienia
tak
jak rękoma przywieram do twej szyi
— Poświatowska.
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaKrowiPlacek KrowiPlacek
16:06
1260 c33e
Reposted fromwillyoudrawme willyoudrawme viaboli boli
16:06
8737 ae01 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaboli boli
16:05
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
Reposted fromlabellavita labellavita viaKrowiPlacek KrowiPlacek
16:05
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej.
16:04
3842 6d97 500
16:04
Wygląda na to, że każde pokolenie musi przeżyć swoją wojnę.
— Krystyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaIzzy721 Izzy721

March 14 2020

00:25
4753 dac2 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting viancmsp ncmsp
00:25
8451 1aa0 500
Reposted fromaggape aggape viancmsp ncmsp

March 01 2020

00:28
I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompesy pesy vialikearollingstone likearollingstone
00:24
6907 5bf3 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting viasatyra satyra

February 26 2020

22:41
Podobno radzę sobie już o wiele lepiej
I mówią mi że praca dobrze zrobi mi na serce
— Kaśka Sochacka - Wiśnia
22:39
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viajestemjeden jestemjeden

February 25 2020

22:06
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
22:03
Z czasem potrzebujemy dłoni. 
Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. 
Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności.
— Damian Sawa
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
22:03
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viaboli boli
22:03
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viaboli boli
22:03
W każdym razie wiem, że śmierć z powodu nieszczęśliwej miłości jest absolutnie możliwa, dawniej uważałam to za lekką przesadę.
— Louise Hartung w liście do Astrid Lindgren
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl